Beskrivning

Boken är en samling dikter som inte kunde utformades eller skrivas på Dana Maroufs modersmål, kurdiska. Han är författare till flera böcker om teater och skribent på olika kulturtidskrifter i irakiska Kurdistan. Detta är hans första verk på svenska och den grafiska utformningen av boken är en medveten, visuell tolkning av innehållet som utforskar typografins klangfullhet. Dikterna beskriver intryck, minnet av döda vänner, glädjen i mötet med en kvinna och den bräckliga skönhet hos den svenska landsbygden.

Andra böcker av Dana Marouf är »Grymhetens teater” (1988), »Den talande bilden« (1995), Strindbergs Spöksonaten – Fran Max Reinhart till Ingmar Bergman «(2001),» Peter Brook i Den Moderna Teatern «(2003) , »Teater i Sverige” (2006) på kurdiska och på svenska »Tillstånd och tillblivelse: Lång dag färd mot natt – Fran kollationering till föreställning«, (2008).

Upphovsman

Dana Marouf (född 1962) är författare och regissör. Han växte upp i irakiska Kurdistan och kom till Sverige 1993. Han hade suttit i fängelse i Bagdad under ett år, men lyckades undkomma trots dödsdom. Dana Marouf skrev en hyllad artikel om panik i fängelset när USA fällde sina bomber under Gulfkriget 1991. Dana Marouf har studerat skådespeleri och regi på Teaterhögskolan i Bagdad och arbetar som dramapedagog och författare i Stockholm, Sverige.