Integritetspolicy

pionier press värnar om våra kunders och besökares personuppgifter. Denna sida behandlar personlig information som samlats på www.pionierpress.se. Genom att använda vår webbplats godkänner du att din personliga information behandlas i enlighet med denna integritetspolicy.

Personuppgifter

Personuppgifter är information om en identifierbar fysisk person. En identifierbar fysisk person är en person som kan identifieras, direkt eller indirekt, via ett namn, ett personnummer, platsdata, eller en IP-adress.

Kategorier av personuppgifter vi samlar in

Den personliga informationen som du tillhandahåller är data som du aktivt tillhandahåller oss genom att fylla i olika typer av formulär. Formulär används bland annat för att kontakta oss eller beställa böcker på vår hemsida.

Mottagare av personuppgifterna

pionier press överför inte din personliga information till tredje part.

Behandling av personuppgifter

I samband med intresseanmälan och andra formulär på vår hemsida efterfrågar vi vissa personuppgifter. Vi använder personuppgifterna med stöd av en intresseavvägning för att kunna kontakta dig gällande aktuellt ärende. De personuppgifter vi behandlar är information som du aktivt tillhandahåller oss via anmälningsformuläret.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Generellt sparar vi inga personuppgifter och i de fall vi sparar din data, så är det endast så länge som det är nödvändigt för att utföra våra avtalsenliga åtaganden gentemot dig och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider, eller till dess att du tar tillbaka ditt samtycke eller åberopar rätten att bli glömd (som till exempel vid uppsägning av Nyhetsbrev). När vi sparar dina personuppgifter för andra ändamål än våra avtalsförpliktelser, till exempel med stöd av samtycke när du anmäler dig till våra event eller mottar nyhetsbrev via e-post, behandlar vi endast personuppgifterna om det är nödvändigt och/eller lagstadgat för ändamålet.

Ändringar i denna integritetspolicy

pionier press förbehåller sig rätten att uppdatera eller ändra denna policy i enlighet med aktuell lagstiftning.

Hur kontaktar du oss?

Om du har några frågor angående pionier press integritetspolicy, vår behandling av personuppgifter eller vill kontakta oss angående dina personuppgifter, hör av dig till info@pionierpress.se.