Beskrivning

Denna bok presenterar den svensk-rumänske konstnärens Stefan Constantinescus arbete genom texter av teoretikerna Tom Sandqvist, Anders Kreuger, intendent Miriam Andersson Blecher och Joanna Sandell samt en intervju med konstnären av Giorgiana Zachia samt en visuell dokumentation av konstnärens olika projekt. Omslagets klaffar innehåller löstagbara samlarobjekt från projekten The Golden Age for Children (2008) och Dacia (2007).

Upphovsman

EROIK är en sammanslutning och en konstnär körning projekt åtagit sig att produktionen av experimentella konstprojekt.