Beskrivning

Sara & Felicia är berättelsen om två vänner som möttes i Stockholm och fann vägen till varandras hjärtan.