Beskrivning

Seduction är det allmänna temat för denna bok och tolkas självständigt av fyra franska forskare och fyra rumänska grafiker inom fyra kapitel. Det finns 16 bilder och fyra texter som behandlar förförelse i det traditionella samhället, förförelse i konsumtionssamhället, förförelse hos människor och förförelse hos djur. Texterna är skrivna för att stå för sig själva och bilderna i sin tur, är inte utformade som illustrationer till texten. Varje kapitel består av en skriven text och fyra illustrationer lämpligt att kapitlet väljs av författare som lika innehåll generatorer. Boxen kommer att förföra dig med sitt handgjorda material där bilderna är litografiska tryck på handgjort papper, och texterna är screentryck på japanskt papper.