Beskrivning

Bokens illustrationer är en personlig tolkning av gamla familjebilder med nära vänner och avlägsna släktingar.