Beskrivning

»Barnboken är det första mötet med litteraturen – en oändlig värld som räcker livet ut.« detta är ett av de 17 skäl för läsning som Svenska Barnboksakademin har samlat i denna inspirerande bok som visar text och bilder från några av Sverige mest namnkunniga illustratörer alla aktiva i denna institution. Svenska Barnboksakademin, grundad 1989, har som syfte att främja god barn- och ungdomslitteratur och verka opinionsbildande. Som en del av Harap Alb projektet har dessa 17 skäl översatts till ungerska men det finns oändligt många fler anledningar för att läsa denna bok och andra.